Ochrana osobních údajů

I. Uživatelský účet

Kupujícímu na této webové stránce elektronického obchodu vznikne uživatelský účet výlučně na základě dobrovolné registrace. Uživatelský účet je možné použít na nákup zboží. Nákup zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu je možný výlučně pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit si zvolené přístupové bezpečnostní prvky a zabránit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za porušení povinností dle předchozí věty, ani za případné následky s porušením těchto povinností spojené.

Prodávající si, jako správce webové stránky elektronického obchodu, vyhrazuje právo kdykoliv zrušit uživatelský účet. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, zejména z důvodu nutné údržby webové stránky elektronického obchodu.

Pro bližší informace o podmínkách nákupu zboží na této webové stránce elektronického obchodu se podívejte na Obchodní podmínky a Reklamace.

II. Osobní údaje

K prohlížení a používání této webové stránky elektronického obchodu nemusíte jako návštěvník poskytnout žádné osobní údaje. Prodávající přes tuto webovou stránku elektronického obchodu shromažďuje, zpracovává a uchovává pouze ty osobní údaje, které výslovně a dobrovolně kupující poskytne v rámci registrace, případně při nákupu zboží bez registrace, a se shromážděním, zpracováním a uchováváním kterých souhlasí.

Prodávající zpracováva osobní údaje hlavně pro účely řádného vyřízení objednávky, dodání zboží a práv a povinností s tím souvisejících (odpovědi na dotazy, reklamace apod.), vytvoření a spravování osobního účtu registrovaných kupujících a pro marketingové účely (zasílání marketingových informací, zasílání sms zpráv a provozování věrnostního programu). Mezi takové osobní údaje patří zejména jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech kupujícího.

Prodávající je výlučným správcem všech osobních údajů, pro tento účel nevyužívá jiné osoby. Prodávající osobní údaje neposkytuje žádným jiným osobám na území České republiky nebo do zahraničí, kromě osobních údajů, které jsou nezbytné pro dodání / přepravu zboží a zaplacení kupní ceny, a to výhradně osobám, které tyto služby pro prodávajícího zajišťují.

Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 18/2017 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

Prodávající uchovává osobní údaje kupujícího po dobu 3 let od udělení souhlasu s jejich zpracováním, nejdéle však do odvolání souhlasu ze strany kupujícího.

Souhlas se zpracováním osobních údajů má kupující právo kdykoli odvolat. Za daným účelem může kupující prodávajícího kdykoli kontaktovat na adrese: info@tualmed.cz nebo na čísle: +420 721 668 213.

V případě jakýchkoliv dotazů a žádostí týkajících, nebo souvisejích se zpracováním osobních údajů a jejich ochranou, můžete prodávajícího kdykoliv kontaktovat na adrese: info@tualmed.cz nebo na čísle: +420 721 668 213.

III. Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom telekomunikačnom zariadení a obnovuje sa pri Vašej opakovanej návšteve. Predávajúci používa súbory cookies s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vaše návštevy webovej stránky elektronického obchodu. Predávajúci nepoužíva cookies na uloženie Vašich osobných údajov a ani ich neposkytuje tretím stranám.

Soubor cookie je malý textový soubor, který se uloží ve Vašem počítači nebo ve Vašem mobilním telekomunikačním zařízení a obnovuje se při Vaší opakované návštěvě. Prodávající používá cookies s cílem zlepšit a zjednodušit Vaše návštěvy webové stránky elektronického obchodu. Prodávající nepoužívá cookies pro uložení Vašich osobních údajů a ani jejich neposkytuje třetím stranám. Cookies můžete odmítnout nebo jednoduše vymazat z Vašeho počítače nebo mobilního zařízení pomocí internetového prohlížeče. Pokyny, jak to udělat naleznete v sekci "Nápověda" Vašeho webového prohlížeče, případně můžete navštívit webovou stránku  www.AllAboutCookies.org.

Pokud se rozhodnete použití souborů cookies odmítnout, budete moci i nadále navštěvovat a využívat webovou stránku elektronického obchodu, ale některé funkce nemusí fungovat správně.

Používáním webové stránky elektronického obchodu souhlasíte, aby prodávající do Vašeho zařízení měl právo umístit jednotlivé soubory cookies.

Použité pojmy kupující, kupní smlouva, prodávající a webová stránka elektronického obchodu jsou blíže specifikovány v článku I odst. 1 písm. a) až d) Obchodních podmínek.

Od roku 2010 sme
certifikovaný predajca
zdravotníckych pomôcok.

Jsme certifikovaný prodejce zdravotnických prostředků.
Cílem našeho internetového obchodu TUALMED.cz je pohodlnější přístup zákazníků k naší nabídce zboží a služeb. Už 13 let se zabýváme prodejem zdravotnických, rehabilitačních, ortopedických pomůcek a různých doplňkových výrobků.

Podporované platební karty
A A